© EUSES Escola Universitària de la Salut i l'Esport. Centre adscrit a la Universitat de Girona