© EUSES Escola Universitària de la Salut i l'Esport. Centro adscrito a la Universitat de Girona