Skip to main content

EUSES Intra-Pràcticum

Aplicatiu per a introduir l'avaluació d'assignatures del Grau en Fisioteràpia del Campus de Salt i del Grau Interuniversitari en Fisioteràpia del Campus de Bellvitge.

Identifiqueu-vos per a introduir les avaluacions.